til top
Byggeprosessen

Byggeprosessen

Lurer du på hvordan man går frem for å bygge ei hytte? Vi beskriver her en typisk byggeprosess hos Røroshytta - trinn for trinn.

Intro-møtet: en uformell hytteprat

Vi har lang erfaring med å bygge hytter. Den kunnskapen deler vi gjerne med dere.

Hvis du avtaler et intro-møte, så vil du få svar på mange av dine spørsmål om hyttebygging. Vår erfaring er at de fleste tidlig i prosessen har god nytte av et intro-møte der vi tar en uformell hytteprat.

Steg 1: Hyttetomt

Har dere bestemt dere for hvor dere skal bygge hytte? Våre samarbeidspartnere har et variert utvalg av tomter på ulike destinasjoner. Vi har tilgang til også andre tomter gjennom vårt kontaktnett. Fortell oss hva du er på utkikk etter, så gjør vi et søk for deg.

Har dere allerede hyttetomt? Ta med reguleringsbestemmelsene til oss. Sammen kan vi gå gjennom og kartlegge hvilke regler vi har å forholde oss til. Kommunens regler for eks. byggehøyde og grad av utnytting er faktorer som har betydning for valg av modell og derfor er lurt å finne ut av på et tidlig stadium.

Steg 2: Valg av hyttemodell

Hvis dere finner drømmehytta blant våre standardmodeller, så kan vi bruke kort tid fra signering til leveranse. Vi har over 20 standardmodeller å velge blant slik at dere kan finne en modell som passer tomtens topografi, kommunens bestemmelser og deres ønsker.

Tilpasninger

I mange av våre kundeprosjekt gjør vi tilpasninger på hytta eks. på mønehøyde og overbygget areal for å tilpasse hytta til reguleringsbestemmelsene for tomta. Våre selgere er gode rådgivere og vi har mange arkivtegninger som kan vise løsningen også for dere.

Når dere har valgt modell og vi har tegnet inn ev. tilpasninger, går teknisk avdeling gjennom og kvalitetssikrer at prosjektet er gjennomførbart før endelig godkjenning

Steg 3: Leveringsgrad

Det er hovedsakelig 3 leveringsgrader:

1. Nøkkelferdig bygg: Alt er inkludert over støpt plate. Dere har kun én kontraktspart å forholde dere til og kjøpet følger Bustadsoppføringslova.

2. Tett bygg: Ferdig oppsatt, tett bygg utvendig. Kjøpet følger Bustadsoppføringslova.

3. Byggesett: Et byggesett er materialer. Inkluderer ikke montering/oppføring av byggesettet. Kjøpet følger forbrukerkjøpsloven.

Steg 4: Tilvalg

Røroshyttas standard leveranse holder høy kvalitet.

Dere kan allikevel velge å endre eller oppgradere fra standard utførelse. Dere står fritt til å velge stil og sette deres personlige preg. Vi har laget fem fargeserier og har en tilvalgskatalog til inspirasjon.

Steg 5: Kontraktsinngåelse

Motta tilbud

Når dere har valgt standardmodell, tilpasninger, tilvalg og ferdigstillelsesgrad får dere et tilbud med en detaljert beskrivelse av leveransen. 

Signering av kontrakt

Avhengig av leveringsgrad finnes det ulike måter å gjennomføre prosjektet på. Det vanligste er at du tegner en avtale med oss eller med en av våre samarbeidspartnere som er entreprenør.

Vi eller entreprenøren går gjennom tegninger, pris, kontrakt og leveransebeskrivelse sammen med deg. Når tilbudet er akseptert, signeres en kontrakt på leveransen.

Steg 6: Byggesøknad til kommunen

Etter at kontrakten er signert, tar prosjektlederen hånd om byggesøknad til kommunen for dere.

Hytta tegnes inn på kommunens situasjonskart. Plassering godkjennes av dere før søknaden sendes til kommunen. Normal behandlingstid for søknader på ferdig regulert tomt/ihht reguleringsplan er 3 uker.

Når hytta er godkjent av kommunen avtales oppstartstidspunkt for bygging.

Steg 7: Produksjon av byggesettet

Etter å ha mottatt byggetillatelse fra kommunen, gjøres hytta klar for produksjon hos oss.

Røroshytta legger som standard rør og el skjult i veggene. Plan for rør og el avklares derfor endelig før byggesettet detaljplanlegges hos oss. Dette skjer vanligvis 2 uker før byggesettet settes i fysisk produksjon hos oss.

Vi produserer laftetømmer til bygget på anlegget vårt på Røros. Her stiller vi høye krav til materialer og produksjonsprosess, og vi er underlagt Norsk Laft sin byggestandard for laftebygg. I tillegg har vi våre helt særegne krav til lafteknutene utarbeidet gjennom et samarbeid med SINTEF Byggforsk. Dette sikrer et bygg av høy byggeteknisk kvalitet.

Steg 8: Bygging

Når tomta er ferdig planert og gjort klar med grunn- og betongarbeid, frakter vi byggesettet til tomta ihht. avtale.

Oppføring av hytte på tomta 
Det tar bare 2-3 dager før laftekasse med takåser er satt opp og taktekkinga kan starte.

Når taket er tett settes vinduer og ytterdører inn. Hytta fremstår dermed som ferdig utvendig med unntak av utvendig behandling - et tett bygg.

Videre fremdrift avhenger av leveringsgrad.

Steg 9: Overtagelse

Når bygget er oppført ihht. avtalen, går kontraktsparten - oss eller entrepenør - gjennom bygget med dere og sikrer at alle detaljer er på plass.  

Gratulerer!
Dere kan endelig ta over Røroshytta deres.