til top
Laft og tømmer

Laft og tømmer

Laft er en byggemetode med lange tradisjoner i Norge. Faktisk kan bygging med lafting av tømmer spores helt tilbake til bronsealderen.

På Røroshytta er vi stolte bærere av den tradisjonsrike byggeskikken laft. Vi har kombinert tradisjon med industriell produksjon for å få hytter som tilfredsstiller dagens krav til funksjon og komfort.

Lokal byggeskikk med lange tradisjoner

Ved utgravingen av Gokstad-funnet som er datert til ca. år 900 ble det funnet et bevart, laftet gravkammer. Dette er den eldste bevarte laftekonstruksjonen i Norge.

Laft er imidlertid dokumentert også enda lengre bak i historien, faktisk helt tilbake til bronsealderen.

Røros Bergstad

Røros Bergstad er bygget opp av laftede tømmerbygninger. Staden vokste frem etter funnet av kobbermalm i 1643. Tømmerhusene er i dag delvis kledd med panel etter det som var moten på 17- og 1800-tallet.

Gårder og setre

I Nord-Østerdalen var også laft den rådende byggeskikken og det er enda i dag godt synlig både på setre og gårdstun.

Foto fra Grimsbu seter 1890, Anno Musea Nord Østerdal sine samlinger

Tre - et fantastisk materiale

Vi er stolte over å produsere byggverk som reises i treverk.

Tre er et fantastisk fornybart biomateriale. Et levende materiale. Vår erfaring tilsier at tre har en positiv innvirkning på de som bruker hytta eller huset. 

Treet lukter godt, det er taktilt og det tilfører et sterkt naturlig element til bygget.

Veggene i tømmer vil dessuten bidra positivt til inneklimaet. Tømmervegger stabiliserer nemlig både luftfuktighet og varme i et bygg. Veggene har hygrotermiske og hygroskopiske evner, det vil si at de lagrer henholdsvis temperatur og fukt. Tømmerveggene vil eks. trekke til seg luftfuktighet og slippe fukta ut igjen når lufta blir tørrere. Det stabiliserer inneklimaet og hjelper bygget å puste.

Trær og tømmer binder karbon

Skandinavisk furu vokser sakte og tar opp karbondioksid og binder karbon hele sin vokse- og levetid. Når treet hugges så forblir karbonet lagret i stokken. Skogene vi får tømmer fra, forvaltes med langsiktig forvaltningsfokus i tråd med den nye PEFC-standarden.

Å øke bruken av biomasse er en av flere viktige tiltak for å redusere negativ påvirkning fra byggebransjen.

I et bygg av tre, så vet du hva som er inne i veggene dine og lufta inne i bygget.

Tømmeret i Røroshytta kommer fra naturlig, skandinavisk furu. Veggene er levende og bidrar til å stabilisere inneklima. Den gode lukta av furu kan kjennes i flere år etter at hytta er ferdigbygd.

Andre gode grunner til å velge tømmer

- Tette laftebygg med 3-lags vindu som leveres som standard fra oss er energieffektive. Ei oppvarma tømmerhytte magasinerer varme i veggene.

- Røroshytter krever lite vedlikehold og vil vanligvis holde seg særs godt med alderen.

- Laftet lamelltømmer er mer brannbestandig enn vanlig bindingsverk