til top
SINTEF-testet

SINTEF-testet

Laft er en norsk håndverkstradisjon med røtter helt tilbake til bronsealderen. På Røroshytta har vi tatt med oss det beste av denne tradisjonen samtidig som vi har modernisert både produksjonen og den byggetekniske kvaliteten.

Vi leverer derfor tradisjonsrike laftede tømmerbygg som mer en tilfredsstiller dagens forventninger til komfort på hytta. Slik kan tradisjonen leve videre inn i fremtida.

Røroshytta har i samarbeid med SINTEF utviklet en lafteknute som gir et tettere og tørrere laftebygg.

Hva var utfordringen?

Utgangspunktet for arbeidet var at Røroshytta ønsket å lage en mer energieffektiv og tettere laftebygg enn det som var på markedet. 

Det var og er fortsatt en velkjent utfordring av tømmerhytter kan fremstå som tette ved overlevering, men bli utette etter hvert. Dette skjer når hytta siger sammen, tømmeret tørker og vridninger i tømmeret oppstår slik at det blir luftlekkasjer mellom stokkene. Hjørnene er spesielt utsatt.

Røroshytta ønsker å bruke den tradisjonsrike laftemetoden til å produsere hytter som er tilpasset et moderne hytteliv. For de som gjerne vil ha hytte bygget med tømmer i tråd med tradisjon og lokale byggeskikker, men som ønsker en moderne, stabil byggeteknisk kvalitet.

Hva ble forbedret?

I prosessen med SINTEF Byggforsk ble det er gjort forbedringer på profilen på tømmerstokken, knutegeometri og tettemetode. Endringen ga dokumentert bedre lufttetthet og også motstand mot inntrenging av vann. Dette gir mer energieffektive hytter med komfortabelt innemiljø i tillegg til at det bidrar til at hyttene krever minimalt med vedlikehold.

Tette Røroshytter

Bransjestandarden tillater et 'lekkasjetall' på opp mot 6 for laftebygg. Dette er et tiltak for å ivareta håndlaft som en lokal byggeskikk.

Røroshytter er bygget med tradisjonell laftemetode, men skal tilfredsstille moderne krav til komfort og funksjonalitet. Vi har derfor et mål om at alle våre hytter skal ha et lekkasjetall under 2 også 1 år etter ferdigstilling. Dette gir deg som kunde en tett og energieffektiv tømmerhytte.

Til sammenligning så har et bolighus i bindingsverk, med ventilasjonssystem, et lekkasjetallkrav på opp mot 1,5 ved ferdigstilling. 

Hva betyr dette i praksis?

- Røroshytta bruker lamelltømmer av skandinavisk furu. Dette er tømmer av høy byggeteknisk kvalitet; sterkt og stabilt med minimalt med vridninger. Det resulterer i jevn overflate og minimalt med sprekker og vridning.

- Røroshytta bruker godt nedtørket tømmer. Det gir mer tettere og mer stabile bygg med mindre synk.

- Røroshytta har i samarbeid med SINTEF utviklet en særegen profil, knutegeometri og tetteløsning for laft. Dette har gitt Røroshytta et av markedets tetteste laftebygg.

- Løsningen er trykktestet og viser at våre hytter er langt tettere enn TEK17 krever. Det gir funksjonalitet og komfort for et godt hytteliv.