til top
Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse

Kort oversikt og beskrivelse av materiellet som inngår i byggesettet fra Røroshytta. Det er tatt utgangspunkt i at det skal bygges på støpt isolert plate. Nyhet 2023: Vi leverer nå som standard 3-lags vindu for enda mer energieffektive hytter.

Klassisk tradisjonslaft

GENERELT OM LEVERANSEN
Vår grunnleveranse er byggesett.

Byggesettene er prosjektert for grunnmur type støpt isolert plate på mark (kan tilpasse andre grunnmursløsninger).

Leveringsgrad tilpasses kunden: Byggesett- Ferdig utvendig/tett bygg- Nøkkelferdig over grunnmur- Totalentreprise. Leveranser utover byggesett utføres ofte gjennom våre samarbeidspartnere.    

VEGGER
Tømmer til inner- og yttervegger i lamellfuru. Dimensjoner: 155 x 184 mm (6’’) og 194 x 255 mm (8’’). Målene angir byggemål på stokken, bredde x høyde. Beitskier, tettelist og treblindinger/dømlinger. Forboring for skjult elanlegg i tømmer

TAK- VARMTAK TORVLØSNING
Dreide takåser i gran. Selvbærende taktro 28 x 120 mm glattpanel. Rockwool Rocktorv 50 mm, Rockwool markplate 70 mm. Profilerte raftsperrer 70 x 95 mm. Miljømembran for helsveising. Impregnert torvhald og smidde torvhaldskroker. Vindskier med profilmal og impregnerte dekkbord. Dreneringsrør med takgjennomføring. Rockwool Rocktorv torvtaksplate 150/180mm. Takrenne nedløp i sort stål. Torv til tak samt pipe inngår ikke i grunnleveranse. Vi gjør oppmerksom på at takåser er av heltre (ikke lamelltømmer) og at en må forvente sprekkdannelser.

Varmtak betyr at det ikke er lufting mellom isolasjon og torv, fordelen er at torv og eventuell snø bidrar til å isolere taket.

HEMS OG 2. ETG
Bjelkelag i konstruksjonsvirke 48mm x 148/198mm. Sprekkpanel 14x120 i himling. Furugulv 20x117mm, 150/200mm isolasjon. Hemsbjelker innfelt i tømmer kan leveres som tilvalg der konstruksjonen (romstørrelse og geometri) tillater det.

GULV
Gulv er basert på støpt dekke og tilfarergulv. Tregulv ikke inkludert til vindfang, bod og våtrom (de fleste velger gulvflis).

Tilfarergulv:  Dampsperre/plastfolie 0,2 mm. 22x98mm Strø. 48x48mm lekter. 50 mm Glava proff 34 isolasjon. Gulvbord 20x117 mm endepløyd natur furu. Andre løsninger kan leveres som tilvalg.

LISTVERK OG UTFORINGER
Listverk og utforinger leveres i furu. Ubehandlet. Taklist 15 evt.21x45mm. Gulvlist 15x70mm. Karmlist 15 evt. 21x95mm. Glatte ubehandlede lister er standard, profilerte og overflatebehandlede kan levers som tilvalg.

Glattkant furu 21x045

VINDUER OG TERRASSEDØRER FRA RØROS DØR OG VINDU
3-lags superenergi glass med argongass.  Hvitmalt i NCS S0502-Y. Utenpåliggende sprosser i Rustikk-serien, gjennomgående sprosser i Auroraserien. Spalteventiler. Hvert enkelt bygg energiberegnes ihht. gjeldende forskrifter og isolasjonsverdi (U-verdi) kan derfor variere.

DØRER FRA RØROS DØR OG VINDU
Ytterdør og boddører er i hvit NCS S0502-Y, ytterdør leveres med vindu, bod dør uten. Innerdører: 3-speils. Ubehandlet furu. Andre farger og dører kan leveres som tilvalg.

OMRAMMINGER
Designet av Os Trekultur. Leveres profilert, malt og ferdig tilpasset (ferdig produsert klar til å skrus fast).  Standard farge er Hvit NCS S0502-Y. Andre farger kan leveres som tilvalg

TRAPPER OG REKKVERK
Trapp leveres i ubehandlet furu. Returgelender på hems og loft ihht tilbud. Andre farger kan leveres som tilvalg.  Gelender og rekkverk med kvadratiske spiler.

FESTEMIDLER
Kun spesialskruer til montering av tømmerkasse.

OVERFLATER
Alle materialer leveres ubehandlet der annet ikke er beskrevet.

MULIGE TILVALG
Terrassegulv 28mm x 120mm impregnert (grønn).

Terrasserekkverk.

Overflatebehandlinger.

Alternativt listverk og panel.

Alternative vinduer og dører.

Utvendige boder i tømmer/bindingsverk.

Lufteventiler for vegg i trevirke.

Synlige hemsbjelker. Profilert

ANNET
Plan- snitt- og fasadetegninger samt prinsipptegning fundament er inkludert.

Monteringsanvisning som er tilstrekkelig til at fagkyndig person skal kunne føre opp hytta over fundamenter.

Material-lister for den aktuelle leveransen.

FDV dokumentasjon. Brukerveiledning og prosjektbeskrivelse.

To stk tilpasninger av tegning er inkludert

FRAKT
Frakt 30 mil fra Røros inngår i standard byggesettpris, fraktpris justeres ihht leveringsadresse. Fraktpris forutsetter veg for vogntog helt fram til byggeplass, eventuell omlasting og andre transportmetoder kommer i tillegg.

SETNINGER/KRYMP
Alle tømmerhytter har setninger/krymp etter oppføring, og de største bevegelsene vil være i løpet av de 2 første årene etter at hytta er montert. Luftkondisjon i hytta og beliggenhet kan ha noe å si på hvor raskt hytta setter seg. Stor relativ luftfuktighet vil sinke setningsprosessen.  På generell basis så vil setningene i en tømmerhytte være stabile etter ca. 2-3 år, men her er det ingen eksakt fasit. Alle søyler er montert med justerbare søylesko. Dette for å kunne justere søylene ned, i takt med setningene som er i tømmerkassa. Det er svært viktig at disse blir justert etter som hytta setter seg. Normalt er det å justere disse punktene etter 1 og 2 år, og deretter evt. ved behov.

Følgende inngår ikke i grunnleveranse byggesett:
Montering og underleveranser. Beslag som vannbrett til vinduer, vannbord på tak og sparkeplate til dører.

Pipe, vedovn, pipebeslag og luftehatter, Tilpasningslister, kasser for å skjule/kle inn EL inntak, Rørfordeling, avløp fra 2. etg ol. Gulvfliser og innredninger. Lim fugemasse og skum.

Smartlaft

GENERELT OM LEVERANSEN
Fundament er støpt isolert plate (ikke inkl.). Montering inngår ikke i leveransen. Innholdet i leveransen kan variere noe. Grunnarbeider, mur/flis samt EL- og VVS-arbeid inngår ikke i leveransen.

GENERELT OM LEVERANSEN
Produktbeskrivelse hytter. (Egne forskrifter for boliger).

Fundament er støpt isolert plate (ikke inkl.). Montering inngår ikke i leveransen. Innholdet i leveransen kan variere noe. Grunn- og monteringsarbeider, mur/flis samt EL- og VVS-arbeid inngår ikke i leveransen.

VEGGER
Tømmer til inner- og yttervegger i lamellfuru. Dimensjoner: 155 x 184 mm (6’’). 194 x 255 mm (8’’) på forespørsel. Plan må tilpasses. Målene angir byggemål på stokken, bredde x høyde. Beitskier, tettelist og treblindinger/dømlinger. Forboring for skjult el i tømmer.

GAVLER
Gavler i elementer ferdig isolert og panelt på utside. Lektes og isoleres på byggeplass.

TAK OG HEMS
Takstoler. På disse legges vindsperre og lekter som gir god lufting. Over dette legges troplater og torv. Torv til tak inngår ikke. Takstoler. Vindsperre på rull. Luftelekter 48mmx48mm. Taktro i 15mm kryssfiner 600mmx2400mm. Underlagspapp. Platon knotteplast. Torvarmering 36mm x 48mm impregnert. Vannbord vindski, 22mmx95mm impregnert. Vindskier. Impregnert torvhald og torvhaldskroker. Gesimsbord 16mm x 98mm. Takrenne med nedløp i sort stå.

INNVENDIG TAK OG HEMS
Limtredragere for bæring av ekstra takutstikk. Elektrikerlekt 23mmx48mm. Glava proff isolasjon, 250mm. Fuktsperre 0,2mm. Sprekkpanel i himling 13x120 mm. Endepløyd (not og fjær) og i fallende (ulike) lengder. 22mm sponplategulv og 14 mm parkett. Sprekkpanel 13x120mm montert liggende på vegger og i skråhimling. Vinduer i gavler.

GULV
Gulv er basert på støpt dekke og tilfarergulv. Tregulv ikke inkludert til vindfang, bod og våtrom. Dampsperre plastfolie 0,2 mm. 22x98mm Strø. 48x48mm lekt. 50 mm Glava proff 34 isolasjon.  Gulvbord 20x113 mm endepløyd natur furu.

LISTVERK OG UTFORINGER
Profilert listverk og utforinger leveres i furu. Ubehandlet. Taklist 15 evt. 21x45mm. Gulvlist 15x70mm. Karmlist 15 evt. 21x95mm.

VINDUER OG TERRASSEDØRER
3-lags superenergi glass med argongass. Hvitmalt i NCS S0502-Y. Utenpåliggende sprosser i Rustikk-serien, gjennomgående sprosser i Auroraserien. Spalteventil.

DØRER
Ytterdører: Dør fra Røros dører og vinduer med og uten vindu.

Innerdører: Type Olav 3-speils. Furu. Ubehandlet.

OMRAMMINGER
Fra Os Trekultur. Leveres profilert, malt og tilpasset. Standard farger er: Hvit NCS S0502-Y, NCS 7500 Grå eller Rørosrød NCS 5038-Y83R.

TRAPPER OG REKKVERK
Trapp leveres i ubehandlet furu. Returgelender på hems og loft iht tilbud.

BODER OG TAKOVERBYGG
Uisolert bod Prekutt og ett gavl-element. Takstolkonstruksjon. Takoverbygg inngang har samme oppbygning som bod, men avsluttes på søyler i 150mm x 150mm.

FESTEMIDLER
Festemiddelpakke iht materialvalg eks. lim, fug og skum.

OVERFLATER
Alle materialer leveres ubehandlet der annet ikke er beskrevet.

ANNET
Plan- snitt- og fasadetegninger samt prinsipptegning fundament. Monteringsanvisning som er tilstrekkelig til at fagkyndig person skal kunne føre opp hytta over fundamenter. Material-lister for den aktuelle leveransen. FDV dokumentasjon. Brukerveiledning og prosjektbeskrivelse. Frakt i 30 mil fra Røros. To stk tilpasninger av tegning er inkludert.

MULIGE TILVALG - INNGÅR IKKE
Terrassegulv 28mm x 120mm impregnert (grønn). Terrasserekkverk. Overflatebehandlinger. Alternativt listverk og panel. Alternative vinduer og dører. Utvendig bod i tømmer/bindingsverk. Lufteventiler for vegg i trevirke eller hvit plast. Synlige hemsbjelker. Profilert.