til top
Vår produksjon

Vår produksjon

Hos Røroshytta blir laftestokkene produsert i et moderne og datastyrt anlegg som ligger på Røros.

På vår fabrikk og hovedkontor på Røros er det 10 ansatte. Våre lokaler ligger fortsatt på samme område de gjorde i 1963, da de første Røroshyttene ble produsert av Røros Skogforvaltning.

All produksjonen foregår innendørs og kommer du på besøk til oss kan du kjenne den friske lukta av furu som sitter i veggene på nybygde Røroshytter lenge etter oppføring.

Røroshytta industrialiserte produksjonen allerede på 1970-tallet. Røroshyttas produksjonsmetode er en optimal blanding av gamle tradisjoner og nye, industrialiserte metoder. Kombinert med sterkt og stabilt tømmer av høy teknisk kvalitet, så får du ei tradisjonsrik hytte som tilfredsstiller moderne krav til funksjonalitet og komfort.

Sterkt og stabilt tømmer

Laftestokkene våre er av sentvoksende og malmrik skandinavisk furu, med en kompakt kjerneved. Når furua vokser høyt over havet blir årringene tette og treet blir ekstra hardt. Det kommer godt med i møte med vær og vind.

Vi bruker godt nedtørket tømmer. Bransjestandarden er <20% fuktighet. Røroshytta bruker kun stokker som har under 18% fuktighet. Et bygg satt opp med fuktige stokker vil kunne ha god funksjon ved overlevering, men med tida så vil tømmeret tørke og kunne medføre betydelige tekniske utfordringer. Med godt nedtørket tømmer sikrer vi forutsigbare stokker som bidrar til et tettere og mer funksjonelt bygg.

Minimale vridninger og sprekker

Vi bruker også margdelt lamelltømmer. Kjerneveden, også kalt margen, er den hardeste og mest bestandige delen av tømmeret. På vårt lamelltømmer så vender kjerneveden utover på stokken. Det gir enda sterkere, formfast og forutsigbart laftetømmer med minimalt med sprekker og vridninger.

Dette er viktig for byggets funksjonalitet og tekniske kvalitet fordi vanlig tømmers naturlige vridning kan gjøre det utfordrende å få et laftebygg tett. Dette problemet unngår vi når vi bruker lamelltømmer. Røroshytter har derfor et lekkasjetall (mål på luft-tetthet i bygg) langt under det som er kravet for et laftebygg i Norge.

Det gir dessuten muligheter for store lengder og dermed ingen eller svært få skjøter. Den tekniske kvalitet på tømmeret er uovertruffen.

Tømmerdimensjoner

Vi leverer hytter med tømmer i følgende dimensjoner (netto byggemål):

155x184 mm - 6-tommer

194x255 mm - 8-tommer

Valg av tømmer vil også avhenge av byggets størrelse og byggeforskriftene. For store bygg, så er det krav om 8-tommer dimensjon på tømmeret.

Detaljer som søyler og raftsperrer tilordnes manuelt på vårt snekkerverksted.

Nøyaktig knutegeometri

Når kunde har signert avtale og endelige tegninger, så planlegges produksjonen hos oss.

Tegningene inkludert eventuelle skreddersydde detaljer blir tegnet og overført til maskinene som freser inn spor for møtende konstruksjoner. Denne datastyrte maskinen gjennom automatisert saging, fresing og kapping sikrer at laftestokkene blir utformet med nøyaktighet og optimal knutegeometri.

Alle stokker blir merket, og levert som byggesett. På denne måten kan arbeidet på byggeplassen går så hurtig som mulig.

Byggesettet produseres til akkurat deres ordre og vi har mulighet til å tilpasse tegningene til deres ønsker, tomtens topografi og reguleringsbestemmelsene.

Les mer om byggeprosessen her.

Vi produserer og leverer gjerne din hyttedrøm

Sintef

I samarbeid med SINTEF Byggforsk har vi utviklet oss en teknikk som gir luft- og regntette lafteknuter. Dette gir tradisjonsrike bygg med moderne byggeteknisk standard. Vår laftemetode har dokumentert tetthet mot luft- og vanninntrenging.

Limet i lamelltømmeret

I lamelltømmeret vi bruker, er det brukt lim basert på polyurethan - helt uten løsemidler og formaldehyd.