til top
Tømmerbyen Røros Bergstad

Tømmerbyen Røros Bergstad

Røroshytta har produksjon og hovedkontor på Røros. Her har vi produsert laftede tømmerhytter i 60 år. Lokalene våre ligger rett ved Røros sentrums karakteristiske, fargerike trehusbebyggelse.

Røroshytta har sin historiske og arkitektoniske forankring i området Røros Bergstad og området rundt.

Denne arven stiller høye krav til oss. I vakre, men værharde omgivelser har folk levd i hus av solid laftet tømmer i mange generasjoner. Den nådeløse vinterkulda på Røros har vært en streng rettesnor for hyttenes kvalitet.

Foto: Postkort fra Rørosmuseets samlinger.

Arkitekturen i Røros Bergstad

Bergstaden er kjent for sin vakre bebyggelse og husene i gatene har et klassisk og stramt eksteriørpreg. Røros har en tydelig, men samtidig lavmælt og egenartet stil. I Røros-gatene vil du se arkitektoniske detaljer som også kjennetegner Røroshytta.

Røros fikk allerede i 1980 verdensarvstatus fra UNESCO:

- Røros er et særegent gruvemiljø med utelukkende trearkitektur. Byen har gjennom 333 år smeltet sammen impulser fra Tyskland, Danmark, Sverige, Trondheim og de nærmeste distriktene omkring. Dette har resultert i et trehusmiljø som bærer i seg mye av det fineste i norsk tradisjon, og som samtidig er blitt noe helt spesielt i vårt land så vel på det industrielle, sosiale og kulturelle område som på det arkitektoniske. Røros Bergstad med sine omgivelser er et karakteristisk eksempel på en betydelig tradisjonell stil i trearkitektur og danner en enestående gruveby på en høyde 600 moh.

Foto: Tom Gustavsen, VisitRøros

Trehusbyen

Røros Bergstad vokste frem da det ble funnet kobbermalm på Rørosvidda på 1640-tallet. Før kobberfunnet, var det få hus i området.

Bergstaden ble bygget med laftet tømmer i en bystruktur inspirert av kontinentale byer. Hver bygård var et lite gårdsbruk med et gårdsrom i bakgården. Gruvedrift og primærnæring ble slik kombinert i det gamle gruvesamfunnet.

Mange av de laftede tømmerhusene ble kledd med plank og malt etter hvert som sveitserstilen ble populær utover 17-1800-tallet.

Da husene fikk kledning så var det vanlig å kle kun de veggene som var mest synlige for omverdenen. Noen hus kledde kun fremsida, andre kledde også sideveggene. Det lafta tømmeret er fortsatt synlig på en del sidevegger og spesielt i gårdsrommene (bakgårdene) og kombinasjonen av brunsvidd tømmer og flotte, sterke farger er fortsatt karakteristisk for Røros.

Foto: Terje Rakke, VisitNorway

Lyst til å besøke Røros?

Finn inspirasjon og informasjon på roros.no.

Husk å ring på oss, så tar vi en hytteprat når du besøker det fine hjemstedet vårt!

Foto: Terje Rakke, VisitNorway

Røros i dag

I dag er Røros sentrum en kompakt, liten bykjerne som har bevart sitt særpreg. Bysentrum er vernet, delvis fredet, og særdeles godt vedlikeholdt. De laftede tømmerhusene har stått solid gjennom flere århundre.

Besøker du Røros, vil du møte en miks av lokalbefolkning, hyttefolk og turister i sentrumsgatene. Husene blir brukt til både boliger, handel, reiseliv og kontorlokaler. Dette gjør at Røros Bergstad fortsatt er en levende del av Rørossamfunnet og ikke bare en kulisse eller turistattraksjon.

Røros kommune har ca 5600 innbyggere, hvorav ca. 3500 bor i sentrumsområdene.

Det er et rikelig aktivitets- og kulturtilbud, i tillegg til flere store årlige arrangement som trekker både lokalbefolkning i regionen og tilreisende til bergstaden sommer som vinter. Her kan du finner dager midtvinters der du kan nyte bergstadens vakre omgivelser nærmest alene, eller du kan oppsøke oss når gatene syder av liv som under Julemarked eller i fellesferien.

Rundt byen ligger Rørosvidda og byr på lett tilgjengelige turmål med vidstrakt utsikt på godværsdager.

Velkommen til Røros!

Foto: Thomas Rasmus Skaug for VisitRøros.