til top
Historie

Historie

Verdens første Røroshytte så dagens lys i 1963 da Røros Skogforvaltning startet med hytteproduksjon på Gjøsvika Sagbruk.

Gjøsvika Sagbruk var lokalisert der Røroshyttas fabrikk og hovedkontor ligger i dag, rett ved tømmerbyen Røros Bergstad. I over 60 år har Røroshytta blitt produsert her.

Røroshyttas opprinnelse er direkte knyttet til kobberdrifta i området.

Røroshytta ble først produsert av det statlige selskapet Røros Skogforvaltning. Røros Skogforvaltning ble startet av Røros Kobberverk på starten av 1920-tallet.

Røros Kobberverk hadde tidligere et stort behov for trevirke til utvinning og smelting av kobberet, annen oppvarming og bygg. Kobberverket forvaltet tømmerressursene innenfor Cirkumferensen også utover 1900-tallet. Store utmarksområder la grunnlaget for ei rikholdig skogbruksnæring og treindustri i regionen, også etter at kobberverkets etterspørsel sank.

Bildet av Gjøsvika Sagbruk er fra før 1921.

Fotograf: Iver Olsen. Fra Rørosmuseets samlinger.

Første Røroshytta juni 1963

Røros Skogforvaltning startet salg og produksjon av laftede tømmerhytter i 1963. Den første hytta ble utstilt på Rørosområdets Varemesse som varte fra 29. juni til 17. august 1963. I løpet av messen ble det i følge lokale medier solgt 10 hytter til Norge og Sverige.

Starten av Røroshytta

Hytta var tegnet av arkitekt Arne Flaa fra Trondheim i følge Fjell-Ljom og de beskriver den slik:

"...en sportshytte på 40 kvadratmeter i netto areal. Hytta er tekket av håndlaftet tømmer med stubbgolv og steinull-isolasjon. Taket var tekt med tjærepapp og plastfolie for torvtak, og hytta har doble vinduer med glass. Innvendig er det fyllingsdører og utvendig dør er panelt. På veggene er det lagt møllerstupanel. Hytta har tre rom, et stort med kjøkken-avdeling og to mindre rom."

Den var innredet av lokale håndverkere; møbelsnekker Gunnar Skjevdal og rosemaler Jeanette Kvikne.

Foto: Rørosmuseets samlinger

Omtalt som Røroshytta

På dette tidspunkt så ble hyttene solgt fra Røros Skogforvaltning, men allerede 5. juli i 1963 så ble denne hytta omtalt som "Røroshytta" i Adresseavisens omtale av den. Skogforvaltningens hytte var et ledd av håndverks- og brukskunstutstillingene på messen da den var innredet og utstyrt fra lokale håndverkere som  møbelsnekker Gunnar Skjevdal.

Foto av Gjøsvika Sagbruk fra 1964.

Røros Skogforvaltning ble nedlagt i 1988 og Røroshytta har deretter blitt drevet videre av private eiere.

I 1993 ble firmaet Røroshytta stiftet.

Røroshytta har i dag lokalt og regionalt eierskap, deriblant ansatte ved bedriften.

Røroshytta har gjennom tidene levert hytter og hus i både reisverk (bindingsverk), håndlaft og maskinlaft. Det ble gjort store investeringer i en høyteknologisk laftelinje og man har siden da konsentrert seg kun om lafteproduktet.

I 2008 utviklet Røroshytta en helt egen laftemetode sammen med SINTEF. Dagens Røroshytter er bærere av en stolt tradisjon, lages med moderne teknologi og møter dagens byggetekniske krav.

Tømmerrennene

Historien til skogbruket i regionen og dettes betydning for kobberutvinninga står fortsatt i dag synlig spesielt gjennom godt bevarte tømmerrenner i Feragskanalen.

Tømmerrennene ble bygd på 1700-tallet for å fløte tømmer fra Femundsområdet og var i bruk helt til 1973. I dag er de restaurerte tømmerrennene en del av verdensarven Røros og et yndet turmål for kanopadlere.

Foto: Thorleif Sandnes, Anno Norsk Skogmuseums samlinger