til top
Sintef-testet lafteknute

Sintef-testet lafteknute

Det er svært stor forskjell på kvaliteten når det gjelder laftede hytter, både hva angår materialkvalitet, byggemåte og tekniske løsninger. Lafteknuten er en viktig del av bygget, og Røroshytta har nedlagt et stort arbeid med å utvikle en av markedets tetteste og mest stabile løsninger.

Røros-serien en optimal blanding av gamle tradisjoner og nye, revolusjonerende teknikker. Hyttenes arkitektur er preget av den gamle byggeskikken du finner i Røros-området. Men ikke alle detaljene er like gamle. De siste årene har skjerpede energikrav og nye standarder skapt utfordringer for tradisjonell lafteteknikk. Derfor har vi i samarbeid med SINTEF utviklet en revolusjonerende lafteknute som har oppnådd svært gode testresultater, både med hensyn på luftutveksling og motstand mot inntrenging av vann.

Lafteknuten er laftebyggets svakeste punkt med hensyn til vær og vind. Røroshytta ønsket å utvikle laftebygg som kan settes opp hvor som helst, så vel på den værharde, ytterste øy som i sterkt uværsutsatte høyfjell. I tillegg har miljø- og energiaspektet stått sentralt i utviklingen av det nye konseptet. Den nye knuten bidrar sterkt til et lavere energiforbruk, og tåler de mest ekstreme værforhold.

Trykktestet med god margin
Laftede hytter blir ofte betraktet som ”energiverstinger” ved at de lekker mye varme. Det er svært vanskelig å unngå luftlekkasje i tømmerbygg, men trykktesting av våre hytter viser at vi tilfredsstiller tekniske forskrifter med meget god margin.

Strengere krav i fremtiden?
Energikrav og miljø vil bli stadig viktigere i tida som kommer og vi bestreber å imøtekomme framtidige forventninger og krav i tide.