Gå til innholdet
ROROSHYTTA-3.jpg
Lafteknute_3869_1280x720

SINTEF-godkjent lafteknute

Det er svært stor forskjell på kvaliteten når det gjelder laftede hytter, både hva angår materialkvalitet, byggemåte og tekniske…

Les mer | oktober 2016

ILeveransebeskrivelse_ill_MG_0227

Leveransebeskrivelse

Kort beskrivelse av materiellet som inngår i byggesettet fra Røroshytta. Det er tatt utgangspunkt i at det skal bygges…

Les mer | november 2013

Røroshytta Nyberget. Foto Esten Borgos (20)

Kvalitet i særklasse

Røroshytta har dype røtter i lokal tradisjon. Den nådeløse vinterkulda på Røros har vært en streng rettesnor for…

Les mer | februar 2017

Oppdatert
Velg hytte