til top
Moderne laft

Moderne laft

Røroshyttas konsept SMART LAFT er arealeffektive laftehytter som har et stort hemsloft i hele hyttas lengde.

Dagens hyttekjøpere ønsker smarte hytter med god plassutnyttelse. Selv om vi allerede har mange hytter som er tegnet med dette i bakhodet, har vi lenge ønsket vi å strekke oss enda lenger.

SMART Suksess

Litt forhistorie.

Røroshytta er en del av Saltdalshytta. For fire år siden lanserte Saltdalshytta sitt SMART-konsept, som er en serie kompakte og økonomiske hytter med meget god plassutnyttelse. En viktig faktor i denne sammenhengen er hemsen, som takket være hyttas bredde og en takvinkel på 32 grader får maksimal takhøyde og utnyttelse av hemsen - uten at den regnes med i hyttas boareal.  En solid takstol-konstruksjon sørger for å holde loftsrommet fritt for dragere og andre forstyrrende elementer.

Utfordringen

Å lage en tilsvarende god hems på en laftet hytte er en litt større utfordring. For å holde taket oppe kreves det tradisjonelt sett dragere i hele hyttas lengde, som regel lagd av rundtømmer. Dragerne må dessuten understøttes av gjennomgående bærevegger eller søyler. Dette skaper en del begrensninger når det gjelder veggplassering, og dragerne stjeler dessuten verdifull takhøyde. 

SMART laft

Løsningen ble å kombinere laft og bindingsverk. Hovedetasjen bygges som en vanlig Røroshytte, laftet av laminert tømmer og med vår Sintef-testede lafteknute. Over denne bygges så en hemsetasje av solide takstoler, ikke ulik den som benyttes på Saltdalshyttas SMART-serie. Taket dimensjoneres for å bære både torvtak og den lokale snølasten - med god margin. I den øverste delen av gavlen kles hytta med stående låvepanel

Hemsen

En romslig og luftig hems som kan innredes etter ønsker og behov.

Kjøkkenet

God plass til spisestue. Kjøkkenet er litt avskjermet med god plass til skap og benkeplass.

Trappen

En solid trapp som fører deg opp til den romslige hemsen