til top
Mye snø på hytta?

Mye snø på hytta?

Når må taket på din Røroshytte måkes?

Visste du at moderne hytter bygges med tak som er dimensjonert for å tåle den mengden snø som vanligvis faller i akkurat ditt hytteområde?

Det betyr at taket på moderne hytter dimensjoneres ut i fra lokale snøforhold.

Taket skal tåle den mengden snø og snøtyngde som er vanlig hos deg, og det er lagt inn svært gode sikkerhetsmarginer i beregningene. Faktisk er beregningsgrunnlaget slik at snølasten i gjennomsnitt vil overskrides én gang hvert femtiende år.

Disse byggtekniske kravene skal hindre at det blir nedbøying på bæresystemet. På denne måten unngås det at brudd og deformasjoner i taket oppstår. Den beregnede snøtyngden for hytta har blant annet innvirkning på antallet takåser du har i hyttetaket og dimensjonene på disse.

Imidlertid så er det lurt å følge med på om det er mer eller tyngre snø enn det som er vanlig. I så fall må du ta deg en tur oppå taket med snøskuffa for å lette snøtyngden. Unormal snøtyngde over tid vil være en belastning for hytta di.

Mer informasjon hos DiBK

Du kan lese mer om dette hos Direktoratet for byggkvalitet.

De har følgende råd:

Hva skal du tenke på når du måker taket?

o Sørg for å ivareta din egen sikkerhet når du fjerner snøen.

o Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.

o Ikke fjern all snøen – det er lett å skade papp-, plate- og takstein. La det være igjen 10-20 cm snø på taket.

o Vurder hvor snøen havner – det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.