Gå til innholdet

TEK17

Hyttene på Røroshytta.no er tilpasset gamel teknisk forskrift. 

Alle hyttetyper som det søkes rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for etter 01.01.2019 må følge ny teknisk forskrift kalt TEK 17. Den nye forskriften har bla. strengere krav til trapper og dagslys. Dette betyr i praksis at noen trapper og vinduer må gjøres større og eventuelt må det inn flere vinduer.

Hvis du derfor søker om slik offentlig tillatelse, basert på hyttetypene vist her, etter 01.01.2019 vil endring i den nye forskriften kunne påvirke fasadeuttrykk og  noe endring av pris.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.
ROROSHYTTA-21.jpg
Oppdatert
Velg hytte