Gå til innholdet

Leveransebeskrivelse

Kort beskrivelse av materiellet som inngår i byggesettet fra Røroshytta. Det er tatt utgangspunkt i at det skal bygges på støpt isolert plate. Montering inngår ikke i leveransen.

Leveringsbeskrivelse tradisjonslaft 2019.  

Nøkkelferdig leveranse

Hytta er ferdig og klar til bruk.  Pipe, peisovn, torv på tak, fliser på våtromsgulv, kjøkken og baderomainnredning, samt komplett EL- og VVS – leveranse. 

NB * Der ikke annet er beskrevet leveres ubehandlede materialer.  * Prislisten tar utgangspunkt i et ferdig støpt betongfundament og standard materialvalg.

Tett bygg leveranse

Ferdig oppsatt utvendig. I en tømmerhytte er de innvendige veggene montert samtidig med de utvendige veggene.  Hytta overleveres tett og beskyttet mot vær og vind, klar til innvendig arbeid.  De innvendige materialene medfølger (ihht byggesettleveransen, men disse er ikke montert.  Pipe og torv er ikke priset inn i tett bygg leveransen.

Byggesett leveranse    

Generelt om leveransen: Fundament er støpt isolert plate (ikke inkl). Montering inngår ikke i leveransen. Innholdet i leveransen kan variere noe.  Grunnarbeider, mur/flis, samt EL- og VVS- arbeid inngår ikke i leveransen.

VeggerTømmer til inner- og yttervegger i lamell furu. Dimensjoner 155x184 og 194x255 – målene angir byggemål på stokken, bredde x høyde.  Beitskier, tettelist og treblindinger/dømlinger. Ventiler i treverk. Standard forboring for skjult El.

Tak: Dreide takåser i gran.  Taktro 28x120 mm glattpanel.  Rockwool markplater 50/70.  Profilerte raft sperrer 70x95 mm.  Miljømembran for helsveising.  Impregnert torvhald og torvhaldskroker. Vindskier med profilmal og impregnerte dekkbord. Dreneringsrør med takgjennomføring.  Rockwool torvtaksplate 150/180.  Takrennenedløp i sort stål.  (Torv til tak inngår ikke.)

Hems og 2. etasje: Bjelkelag i konstruksjonsvirke 48mm x 148/198mm.  Sprekkpanel 13x120 i himling.  Furugulv 20x113mm.  Isolasjon 150/200.

Gulv: Gulv er basert på støpt dekke og tilfarergulv.  Tregulv er ikke inkludert i vindfang, bod og våtrom.  Dampsperre plastfolie 0,2mm.  Strø 22x98.  Lekt 48x48mm. Isolasjon 50mm Glava proff 34. Gulvbord 20x113mm endepløyd natur furu.

Listverk og utforinger: Profilert listverk og utforinger leveres i ubehandlet furu. Taklist 15 evt. 21x45mm.  Gulvlist 15x70mm.  Karmlist 15 evt 21x95mm.

Vinduer og terrassedører: To-lags superenergi glass med argongass.  Hvitmalt i NCS S0502-Y.  Rustikk-serie med utenpåliggende sprosser. Aurora-serie med gjennomgående sprosser.  Spalteventiler.       

Dører: Ytterdør og bod dør er Rørosdør i hvit NCS S0502-Y eller rørosrød NCS 5038-Y83R.  Begge med speil. Vindu i ytterdør.  Innerdør: Elite 3-speils furu dør.

Omramminger: Fra Os Trekultur.  Leveres profilert, malt og tilpasset.  Standardfarger er hvit eller rørosrød.

Trapper og rekkverk:Trapp leveres i ubehandlet furu.  Returgelender på hems og loft iht tilbud.

Festemidler: Festemiddelpakke iht materialvalg eks lim, fug og skum.

Overflater: Alle materialer leveres ubehandlet der annet ikke er beskrevet.

Annet: Plan- snitt- og fasadetegninger, samt prinsipptegning fundament er inkludert. Monteringsanvisning som er tilstrekkelig til at fagkyndig person skal kunne føre opp hytta over fundamenter.  Material-lister for den aktuelle leveransen.  Brukerveiledning og prosjektbeskrivelse.   Platting/terrasse under overbygg.                                                    

Mulige tilvalg: *Terrassegulv 28 x120mm impregnert (grønn). *Terrasserekkverk. * Overflatebehandlinger. * Alternativt listverk og panel. * Alternative vinduer og dører. * Utvendige boder i tømmer/bindingsverk. *Synlige hemsbjelker, profilert.   

Leveringsbeskrivelse Smartlaft 2019.  

Nøkkelferdig leveranse

Hytta er ferdig og klar til bruk.  Pipe, peisovn, torv på tak, fliser på våtromsgulv, kjøkken og baderomsinnredning, samt komplett EL- og VVS – leveranse. 

NB * Der ikke annet er beskrevet leveres ubehandlede materialer.  * Prislisten tar utgangspunkt i et ferdig støpt betongfundament og standard materialvalg.

Tett bygg leveranse

Ferdig oppsatt utvendig. I en tømmerhytte er de innvendige veggene montert samtidig med de utvendige veggene.  Hytta overleveres tett og beskyttet mot vær og vind, klar til innvendig arbeid.  De innvendige materialene medfølger (ihht byggesettleveransen, men disse er ikke montert.  Pipe og torv er ikke priset inn i tett bygg leveranse.

 

Byggesett leveranse    

GENERELT OM LEVERANSEN

Produktbeskrivelse hytter. (Egne forskrifter for boliger). Fundament er støpt isolert plate (ikke inkl.). Montering inngår ikke i leveransen. Innholdet i leveransen kan variere noe. Grunn- og monteringsarbeider, mur/flis samt EL- og VVS-arbeid inngår ikke i leveransen.

VEGGER

Tømmer til inner- og yttervegger i lamell furu. Dimensjoner: 155 x 184 mm (6’’).  (Dimensjon 194 x 255 mm (8’’) på forespørsel. Plan må tilpasses.) Målene angir byggemål på stokken, bredde x høyde. Beitskier, tettelist og treblindinger/ dømlinger. Forboring for skjult el i tømmer. Lufteventiler for vegg i trevirke.

GAVLER

Gavler i elementer ferdig isolert og panelt på utside. Lektes og isoleres på byggeplass. 

TAK OG HEMS

Takstoler. På disse legges vindsperre og lekter som gir god lufting. Over dette legges troplater og torv. Torv til tak inngår ikke.  Takstoler. Vindsperre på rull.Luftelekter 48mmx48mm. Taktro i 15mm kryssfiner 600mmx2400mm. Underlagspapp. Platon knotteplast. Torvarmering 36mm x 48mm impregnert. Vannbord vindski, 22mmx95mm impregnert. Vindskier. Impregnert torvald og torvhaldskroker. Gesimsbord 16mm x 98mm. Takrenne med nedløp i sort stål

INNVENDIG TAK OG HEMS

Limtredragere for bæring av ekstra takutstikk. Elektrikerlekt 23mmx48mm. Glava proff isolasjon, 200mm + 50 mm. Fuktsperre 0,2mm. Sprekkpanel i himling 13x120 

mm. Endepløyd (not og fjær) og i fallende (ulike) lengder. Sponplategulv 22mm. Sprekkpanel 13x120mm montert liggende på vegger og i skråhimling. Vinduer i gavler

GULV

Gulv er basert på støpt dekke og tilfarergulv. Tregulv ikke inkludert til vindfang, bod og våtrom. Dampsperre plastfolie 0,2 mm. Strø 22x98mm. Lekt48x48mm. Glava proff 34 isolasjon 50mm. Gulvbord 20x113 mm endepløyd natur furu. 

LISTVERK OG UTFORINGER

Profilert listverk og utforinger leveres i furu. Ubehandlet. Taklist 15 evt. 21x45mm. Gulvlist 15x70mm.  Karmlist 15 evt. 21x95mm

 VINDUER OG TERRASSEDØRER

To-lags superenergi glass med argongass. Hvitmalt i NCS S0502-Y.          Utenpåliggende sprosser i Rustikk-serien, gjennom-gående sprosser i Auroraserien. Spalteventil

DØRER

Ytterdører: Type Krystall eller Aurora med og uten vindu.     Innerdører: Type Elite 3-speils. Furu. Ubehandlet. 

OMRAMMINGER

Fra OS Trekultur. Leveres profilert, malt og tilpasset. Standard farger er: Hvit NCS S0502-Y eller Rørosrød NCS 5038-Y83R.  

TRAPPER OG REKKVERK

Trapp leveres i ubehandlet furu. Returgelender på hems og loft iht tilbud.

BODER OG TAKOVERBYGG 

Uisolert bod.  Prekutt og ett gavl-element. Takstolkonstruksjon. Fluenetting under takoverbygg.  

Takoverbygg inngang

Har samme oppbygning som bod, men avsluttes på søyler i 150mm x 150mm. . Fluenetting under takoverbygg.

 FESTEMIDLER

Festemiddelpakke iht materialvalg eks. lim, fug og skum.

OVERFLATER

Alle materialer leveres ubehandlet der annet ikke er beskrevet.

ANNET

Plan- snitt- og fasadetegninger samt prinsipptegning fundament. Monteringsanvisning som er tilstrekkelig til at fagkyndig person skal kunne føre opphytta over fundamenter. Material-lister for den aktuelle leveransen. FDV dokumentasjon. Brukerveiledning og prosjektbeskrivelse.  Platting /terrasse under overbygg.  Nøkkel boks.  Frakt i 30 mil fra Røros.

MULIGE TILVALG

*Terrassegulv 28mm x 120mm impregnert (grønn). *Terrasserekkverk *Overflatebehandlinger. *Alternativt listverk og panel. *Alternative vinduer og dører. *Utvendig bod i tømmer/bindingsverk. *Synlige hemsbjelker. Profilert

 


VINDUER OG TERRASSEDØRER

To-lags superenergi glass med argongass. Hvitmalt i NCS S0502-Y.Utenpåliggende sprosser i Rustikk-serien, gjennom-gående sprosser i Auroraserien.Spalteventil

DØRER
Ytterdører: Type Krystall eller Aurora med og uten vindu.     Innerdører: Type Elite 3-speils. Furu. Ubehandlet. 

OMRAMMINGER
Fra OS Trekultur. Leveres profilert, malt og tilpasset. Standard farger er: Hvit NCS S0502-Y eller Rørosrød NCS 5038-Y83R.  

TRAPPER OG REKKVERK
Trapp leveres i ubehandlet furu. Returgelender på hems og loft iht tilbud.

BODER OG TAKOVERBYGG 

Uisolert bod.  Prekutt og ett gavl-element. Takstolkonstruksjon. Fluenetting under takoverbygg.  

Takoverbygg inngang

Har samme oppbygning som bod, men avsluttes på søyler i 150mm x 150mm. . Fluenetting under takoverbygg.

FESTEMIDLER

Festemiddelpakke iht materialvalg eks. lim, fug og skum.

OVERFLATER

Alle materialer leveres ubehandlet der annet ikke er beskrevet.

ANNET

Plan- snitt- og fasadetegninger samt prinsipptegning fundament. Monteringsanvisning som er tilstrekkelig til at fagkyndig person skal kunne føre opp hyttaover fundamenter. Material-lister for den aktuelle leveransen. FDV dokumentasjon. Brukerveiledning og prosjektbeskrivelse.  Platting /terrasse under overbygg.  Nøkkel boks.  Frakt i 30 mil fra Røros.

MULIGE TILVALG

*Terrassegulv 28mm x 120mm impregnert (grønn). *Terrasserekkverk *Overflatebehandlinger. *Alternativt listverk og panel. *Alternative vinduer og dører. *Utvendig bod i tømmer/bindingsverk. *Synlige hemsbjelker. Profilert


 

ILeveransebeskrivelse_ill_MG_0227
Velg hytte