Gå til innholdet
Lafteknute_3869_1280x720
SINTEF-testet lafteknute. Alle RØROS-modellene benytter en spesialutviklet lafteknute.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
SINTEF-testet lafteknute. Alle RØROS-modellene benytter en spesialutviklet lafteknute.

SINTEF-godkjent lafteknute

Det er svært stor forskjell på kvaliteten når det gjelder laftede hytter, både hva angår materialkvalitet, byggemåte og tekniske løsninger. Lafteknuten er en viktig del av bygget, og Røroshytta har nedlagt et stort arbeid med å utvikle den tetteste og mest stabile løsningen på markedet.
SINTEF-testet lafteknute
Røros-serien en optimal blanding av gamle tradisjoner og nye, revolusjonerende teknikker. Hyttenes arkitektur er preget av den gamle byggeskikken du finner i Røros-området. Men ikke alle detaljene er like gamle. De siste årene har skjerpede energikrav og nye standarder skapt utfordringer for tradisjonell lafteteknikk. Derfor har vi i samarbeid med SINTEF utviklet en revolusjonerende lafteknute som har oppnådd svært gode testresultater, både med hensyn på luftutveksling og motstand mot inntrenging av vann.

Lafteknuten er laftebyggets svakeste punkt med hensyn til vær og vind. Røroshytta ønsket å utvikle laftebygg som kan settes opp hvor som helst, så vel på den værharde, ytterste øy som i sterkt uværsutsatte høyfjell. I tillegg har miljø- og energiaspektet stått sentralt i utviklingen av det nye konseptet., som var ferdig i 2008. Røroshyttas knute ble da vesentlig endret og forbedret, og deretter testet av SINTEF. Den oppnådde særdeles gode resultater, både med hensyn på luftutveksling og motstand mot inntrenging av vann. Den nye knuten bidrar sterkt til et lavere energiforbruk, og tåler de mest ekstreme værforhold.

Trykktestet med god margin
Laftede hytter blir ofte betraktet som ”energiverstinger” ved at de lekker mye varme. Bransjen opererer med ”utvekslingsverdier” som beskriver dette forholdet. Testingen har gitt svært gode resultater for luftutveksling, dvs svært god tetthet. Visningshytta på Hellrud er trykktestet og oppfyller kravene som stilles til bindingverkskonstruksjoner med god margin. Det finnes ikke krav til tetthet i tømmerbygg, rett og slett fordi det er svært vanskelige å unngå store luftlekkasjer i tømmerbygg.

Strengere krav i fremtiden?
Energikrav og miljø vil bli stadig viktigere i tida som kommer. Saltdalshytta ønsker med sin Røros-serie å imøtekomme framtidige forventninger og krav i tide. Laftebygg er i dag ikke underlagt noen energikrav, men det holdes for sannsynlig at det i framtida også kommer krav til laft.

Artikkelbilder (klikk for større som vil vises over)

SINTEF-testet lafteknute. Alle RØROS-modellene benytter en spesialutviklet lafteknute.

Velg hytte